Selecteer een pagina

Mr. E.L. (Ernst) van de Water

Phijffer Gardenbroek Van Huet Advocaten

Meer over Ernst van de Water

In 1998 is Ernst van de Water als advocaat in Amsterdam gestart. Zijn praktijk omvat veel facetten van vastgoedrecht, waaronder het huurrecht.

Ernst van de Water richt zich in zijn praktijk op de behandeling van privaatrechtelijke problemen rond het vastgoed, waaronder begrepen huurrecht woon- en bedrijfsruimte, geschillen m.b.t. koop en verkoop van onroerend goed, bouwrecht, burenrecht en VvE-recht. Ernst van de Water is tevens het vaste aanspreekpunt en huisadvocaat van verschillende ondernemers in en rond Amsterdam. Zijn diensten zijn zeer divers en strekken zich uit tot het geven van een eenvoudig advies tot het voeren van complexe procedures. Een belangrijk uitgangspunt voor Ernst van de Water is dat juridische geschillen zoveel mogelijk buiten rechte dienen te worden opgelost. Dat neemt niet weg dat ook het procesrecht onderdeel uitmaakt van zijn praktijk, waaronder het voeren van gerechtelijke procedures, arbitrageprocedures of procedures bij diverse geschillencommissies.

Ernst van de Water studeerde in 1995 af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens zijn studie maakte hij deel uit van de werkgroep Rechtshulp VU en was hij als student al actief in de rechtspraktijk. Hij studeerde vervolgens aan de LMU te M√ľnchen, waar hij tevens werkzaam was voor het kantoor dat nu Taylor Wessing heet. Ernst van de Water heeft in Amsterdam zijn advocatenstage afgerond bij Oosterbaan & Van Eeghen Advocaten, was vervolgens werkzaam bij Baker & McKenzie en FORT Advocaten en startte in 2006 zijn eigen kantoor Van Schuppen & Van de Water Advocaten. In 2018 sloot hij zich met zijn praktijk aan bij Phijffer Gardenbroek van Huet Advocaten.

Ernst van de Water is zittingslid van de Huurcommissie in Amsterdam geweest. In die hoedanigheid, voorgedragen door verhuurdersorganisaties, beslechtte hij, samen met de onafhankelijke voorzitter en het lid namens huurdersorganisaties, geschillen tussen huurders en verhuurders van woonruimten.

Mr E.L. van de Water (Van de Water Advocatuur) staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 56311419

De BTW-id van de onderneming is NL001904096B05

Mr. E.L. van de Water is advocaat en staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 335 3535, info@advocatenorde.nl

Mr. E.L. van de Water heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het navolgende rechtsgebied geregistreerd: huurrecht.
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Mr. E.L. van de Water heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AON, Postbus 1710
3800 BS Amersfoort, telefoon 088-3434770. Deze verzekering voldoet aan de eisen van de Verordening op de advocatuur (Afd. 6.6 Beroepsaansprakelijkheid)

Contact

Mr. E.L. (Ernst) van de Water
De Lairessestraat 156
1075 HL Amsterdam
T 020 209 1470
F 020 209 1471
M 06-5435 1860
vandewater@phijffer.com