Selecteer een pagina

Mr. M.E. (Marc) van Huet

 

Phijffer Gardenbroek Van Huet Advocaten

 

Meer over Marc van Huet

Marc van Huet is in 1978 beëdigd als advocaat in Amsterdam. In zijn praktijk ligt de nadruk op de behandeling van problemen met vastgoed, waaronder ook het huurrecht.

Zijn praktijk bestaat vrijwel volledig uit de behandeling van problemen met vastgoed. Hij is bedreven in het huurrecht, dat hij al meer dan 40 jaar praktiseert. Evenzeer heeft hij zich in deze periode toegelegd op het oplossen van problemen bij de koop en verkoop van vastgoed. In het verleden trad hij ook met regelmaat op voor eigenaren tegen krakers. Zijn cliënten waarderen met name zijn creativiteit. Hoewel zijn werkzaamheden zich toespitsen op het voeren van procedures, heeft hij altijd oog voor oplossingen buiten de rechtszaal.

Naast het vastgoed- en huurrecht heeft Marc van Huet zich toegelegd op de behandeling van problemen op het gebied van het erfrecht. Hierbij valt te denken aan procedures tot scheiding en deling van nalatenschappen, vereffeningsprocedures, procedures tot vordering van de legitieme portie en/of procedures tot nietigverklaring van testamenten.

Marc van Huet heeft in 1977 zijn studie Nederlands recht in Leiden afgerond. Vervolgens heeft hij gedurende een jaar in Cambridge een postacademische opleiding gevolgd, ondermeer op het gebied van internationaal privaatrecht en onrechtmatige daad. Marc van Huet begon zijn loopbaan als advocaat bij het kantoor dat nu Dentons Boekel heet en bouwde al snel aan een eigen praktijk. In 1984 startte hij zijn eigen kantoor, sinds 1994 onder de praktijknaam Van Huet Waldram. Al sinds 2007 werkt hij samen met Tom Phijffer.

Een aantal jaren heeft Marc van Huet op het gebied van jurisprudentie over huur en onroerend goed bijdragen geleverd aan het Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek van Kluwer onder redactie van mrs. Dahm, Kleijn, Wedekind en Willems.

Van Huet Waldram wordt gedreven door mr. M.E. van Huet en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 57499292

De BTW-id van de onderneming is NL001177233892

Mr. M.E. van Huet is advocaat en staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 335 3535, info@advocatenorde.nl

Mr. M.E. van Huet heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het navolgende rechtsgebied geregistreerd: huurrecht.
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Mr. M.E. van Huet heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Markel Insurance SE, tussenpersoon HuninkDorgelo Financieel Adviseurs B.V., Jachtlaan 278, 7312 GT Apeldoorn, telefoon 055 522 2000. Deze verzekering voldoet aan de eisen van de Verordening op de advocatuur (Afd. 6.6 Beroepsaansprakelijkheid)

Contact

Mr. M.E. (Marc) van Huet
De Lairessestraat 156
1075 HL Amsterdam
T 020-664 6491
F 020-664 9093
M 06-1367 3771
vanhuet@phijffer.com