Selecteer een pagina
Tom Phijffer

advocaat

Marc van Huet

advocaat

Adresgegevens

Phijffer Gardenbroek Van Huet Advocaten
De Lairessestraat 156
1075 HL Amsterdam

Klik voor de individuele contactgegevens op één van de kaartjes hierboven of ga naar de pagina Wie zijn wij.

Algemene informatie

Phijffer Gardenbroek Van Huet Advocaten te Amsterdam is de gemeenschappelijke naam, waaronder de zelfstandige kantoren van Tom Phijffer en Marc van Huet sinds 1 januari 2014 met elkaar samenwerken. Theo Gardenbroek heeft zijn advocatenpraktijk en daarmee die samenwerking op 31 december 2022 beëindigd.

Tom Phijffer en Marc van Huet oefenen ieder hun advocatenpraktijk onder eigen verantwoordelijkheid uit, maar delen hun kennis en ervaring om cliënten beter van dienst te kunnen zijn. Zij vormen zo een klein team van toegewijde professionals, met een gedegen kennis van het recht, die beiden gespecialiseerd zijn in het huurrecht.

Cliënten kunnen niet alleen rekenen op kwalitatief hoogwaardig advies, ondersteuning en vertrouwde procesvertegenwoordiging, maar ook op persoonlijke betrokkenheid.

Voor een routebeschrijving zie de kaart hieronder.

Uw gegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Elk van de afzonderlijke advocatenpraktijken slaat in het kader van de uitvoering van zijn opdracht naam, adres en andere noodzakelijke (contact)gegevens op van de cliënt en van andere bij de zaak betrokken natuurlijke personen. Op de gegevens van natuurlijke personen is de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de gegeven opdracht en worden niet aan derden verstrekt anders dan in het kader van een juiste uitvoering van de opdracht.
Deze gegevens worden bewaard onder toepassing van de speciaal voor advocaten geldende regelgeving, zoals de Advocatenwet, de Verordening op de Advocatuur en daarop gebaseerde regelgeving. Elke betrokkene, van wie gegevens als bedoeld in de AVG zijn opgeslagen, heeft het recht deze gegevens in te zien en daarvan wijziging of vernietiging te verzoeken. Dit verzoek moet worden gedaan aan de advocaat, aan wie de betreffende opdracht is verstrekt en die als behandelend advocaat moet worden aangemerkt.
Elke betrokkene heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) over schendingen van gegevensbescherming of over de afhandeling van zijn verzoek zijn gegevens in te zien en/of deze te wijzigen of te vernietigen.