Selecteer een pagina

Mr. Th. (Theo) Gardenbroek

 

Phijffer Gardenbroek Van Huet Advocaten

 

Meer over Theo Gardenbroek

Theo Gardenbroek is advocaat sinds 1978. In 1992 behoorde hij tot de eerste leden van de Vereniging van Huurrecht Advocaten VHA, de door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging van advocaten in het huurrecht. In zijn huurrechtpraktijk ligt de focus vooral op woonruimte.

Naast het huurrecht behandelt Theo Gardenbroek ook andere zaken op het gebied van het vastgoed, zoals problemen in en met Verenigingen van Eigenaars van appartementsrechten.

Hij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is daar in 1978 afgestudeerd. Al tijdens die studie adviseerde hij vanuit de Rechtswinkel Amsterdam over het huurrecht. Hij is in 1978 als advocaat in Zaandam begonnen. Sinds 1989 is hij advocaat in Amsterdam. Hij is voornemens eind 2022 zijn advocatenpraktijk te beëindigen en neemt daarom geen nieuwe zaken meer aan.

Theo Gardenbroek is lid van de hoofdredactie van Jurisprudentie Huur en Verhuur van Sdu, het digitale platform voor uitspraken op het gebied van (vooral) huurrecht, onderdeel van OpMaat Huurrecht. Hij publiceert met regelmaat voor JHV annotaties bij op www.rechtspraak.nl verschenen uitspraken. Hij publiceert ook artikelen en annotaties in WR, Tijdschrift voor Huurrecht van Wolters Kluwer.

Sinds 1 oktober 2018 maakt Theo Gardenbroek deel uit van de Raad van Advies van de Huurcommissie, daartoe op basis van artikel 3g Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte benoemd door de Minister. De Raad van Advies adviseert naast haar wettelijke taken gevraagd en ongevraagd het bestuur van de Huurcommissie over algemene aspecten van bemiddeling, geschillenbeslechting en alles wat daarbij komt kijken.

Gardenbroek Advocatuur wordt gedreven door mr. Th. Gardenbroek en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 34340357

De BTW-id van de onderneming is NL001298590B02

Mr. Th. Gardenbroek is advocaat en staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 335 3535, info@advocatenorde.nl

Mr. Th. Gardenbroek heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het navolgende rechtsgebied geregistreerd: huurrecht.
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Mr. Th. Gardenbroek heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij HDI Global SE Nederland, Haaksbergweg 75, 1101 BR Amsterdam Zuidoost, telefoon 020 565 0655. Deze verzekering voldoet aan de eisen van de Verordening op de advocatuur (Afd. 6.6 Beroepsaansprakelijkheid)

Contact

Mr. Th. (Theo) Gardenbroek
De Lairessestraat 156
1075 HL Amsterdam
T 06 5207 6161
theo@gardenbroek-legal.nl