Selecteer een pagina

Mr. Th. (Theo) Gardenbroek

 

 

 

Meer over Theo Gardenbroek

Theo Gardenbroek is en blijft lid van de kernredactie van Jurisprudentie Huur en Verhuur van Sdu, het digitale platform voor uitspraken op het gebied van huurrecht en onderdeel van OpMaat Huurrecht+. Ook van de kernredactie van OpMaat Huurrecht+ is en blijft hij lid. OpMaat Huurrecht+ van Sdu bevat allerlei informatie over wetgeving, rechtspraak en best practices in het huurrecht.

Sinds 1 oktober 2018 maakt Theo Gardenbroek ook deel uit van de Raad van Advies van de Huurcommissie, daartoe op basis van artikel 3g Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte benoemd door de Minister, per 1 oktober 2022 inmiddels voor zijn 2deĀ en daarmee laatste termijn. De Raad van Advies adviseert naast haar wettelijke taken gevraagd en ongevraagd het bestuur van de Huurcommissie over algemene aspecten van bemiddeling, geschillenbeslechting door de Huurcommissie en alles wat daarbij komt kijken.

Contact

Mr. Th. (Theo) Gardenbroek
De Lairessestraat 156
1075 HL Amsterdam
M 06-5207 6161
theo@gardenbroek-legal.nl