Selecteer een pagina

Mr. T.A. (Tom) Phijffer

 

Phijffer Gardenbroek Van Huet Advocaten

 

Meer over Tom Phijffer

Tom Phijffer is sinds 1991 advocaat in Amsterdam. In 1999 is hij lid geworden van de Vereniging van Huurrecht Advocaten VHA, de door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging van advocaten in het huurrecht. In zijn praktijk richt Tom Phijffer zich vooral op commercieel vastgoed.

Naast de huurrecht-vraagstukken van commercieel vastgoed behandelt Tom Phijffer ook andere zaken op het gebied van vastgoed, zoals aan- en verkoop, technisch en commercieel beheer en exploitatie, letters of intent en due diligence.

Al sinds begin jaren negentig legt Tom Phijffer zich ook toe op het handelsrecht, meer speciaal de selectieve distributie van goederen en de daaraan verbonden vraagstukken.

Bij de aan- en verkoop van horecaondernemingen komen het handelsrecht, het huurrecht en contractenrecht samen. Ook op het adviseren en procederen daarover legt Tom Phijffer zich in het bijzonder toe.

Tom Phijffer studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, waar hij eind 1990 afstudeerde in onder meer het vennootschapsrecht, faillissementsrecht en internationaal privaatrecht.

Tom Phijffer publiceerde diverse artikelen op het gebied van vastgoed en huur. Naast zijn praktijk als advocaat is Tom Phijffer actief op literair gebied. Hij publiceerde in 2000 Het gelijk van Multatuli, het handelen van Eduard Douwes Dekker in rechtshistorisch perspectief, dat in 2001 bekroond werd met de Sjaalman-prijs van het Multatuli Genootschap. Ook schreef hij over de postkoloniale verhoudingen tussen Nederland en Indonesië rond 1970: Het masker van Rob Nieuwenhuys. Reconstructie van een vergeten reis naar Indonesië (verschenen in 2020). In Vuur, vuur! Over het leven van Oost-Indisch ambtenaar Edouard Carolus (1807-1855) ontrafelt Tom Phijffer de mythe van de vergiftiging van de voorganger van Max Havelaar in Lebak (2021).

P H I J F F E R is de handelsnaam van Rangkasbitoeng 1856 B.V., de praktijkvennootschap van mr. T.A. Phijffer, ingeschreven bij de KvK onder nummer 34106625

Het BTW-nummer van de onderneming is NL807827174B01

Mr. T.A. Phijffer is advocaat en staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 335 3535, info@advocatenorde.nl

Mr. T.A. Phijffer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het navolgende rechtsgebied geregistreerd: huurrecht.
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Mr. T.A. Phijffer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij HDI-Gerling via Niehoff Werning & Kooij, Postbus 1710, 3800 BS Amersfoort, telefoon 033 4641340. Deze verzekering voldoet aan de eisen van de Verordening op de advocatuur (Afd. 6.6 Beroepsaansprakelijkheid)

Contact

Mr. T.A. Phijffer
De Lairessestraat 156
1075 HL Amsterdam
T 020-679 4259
F 020-471 3187
M 06-1164 6828
phijffer@phijffer.com